اینترنت با سرعت 100 برابر

برخی از افراد با این مسئله که سرعت اینترنت آن ها بسیار پایین می باشد و شرایط به صورتی است که نمی توانند از بعضی سایت های ضروری استفاده نمایند، شکایت دارند. به همین دلیل محققان در تلاش بودند تا از طریق سیستم های جدید این شرایط را تغییر بدهند و در نهایت توانستند به نتیجه برسند.

سرعت اینترنت

بر اساس تحقیقات اخیر، به زودی ارتباطات اینترنتی با سرعت ۱۰۰ برابری بیشتر خواهند شد. در طی این تحقیق دستگاهی به منظور خواندن اطلاعات امواج نوری درهم تنیده شکل گرفته است.  این تحقیق ادعا دارد که می توان از این فناوری در شبکه های مخابراتی کنونی استفاده کرد تا میزان کارایی آن ها را افزایش داد. کابل های فیبرنوری معمول باید به رنگی خاص باشند و یا به شکلی خاص تنیده شوند تا نور بتواند به صورت افقی و یا عمودی در آن ها حرکت کند. با استفاده از نوری که به صورت مارپیچ درآمده است کابل ها می توانند اطلاعات بسیاری را جابه جا نمایند. تمامی کابل های فیبر نوری کنونی تنها قسمتی از ظرفیت نور به منظور حمل اطلاعات در یک طیف رنگی را استفاده می نمایند ولی فناوری جدید به جای پهنای باند از امواج نوری استفاده می نماید.

در این روش امواج نوری به صورت مارپیچ بهم تنیده خواهند شد. با استفاده از این روش بعد سومی نیز به منظور انتقال اطلاعات به وجود می آید. به همین جهت محققان یک دستگاه کوچک خواندن اطلاعات ساخته اند که می تواند مارپیچ های نور را شناسایی نماید. محققان دانشگاه RMIT این پژوهش را به انجام رسانیده اند. مین گو در این خصوص بیان می کند که:

این فناوری مانند DNA می باشد.

آن ها اولین پژوهشگرانی هستند که دستگاه دریافت کننده امواجی را تولید کرده اند که می تواند اطلاعات را از شکل جدید فیبرهای نوری بررسی نماید. این دستگاه به ابعاد عرض یک تار مو می باشد.

 

 

سایت شبکه البرز

http://alborznetwork.com/news/item/1226-100.html