پروژه‌های فیبر نوری

– اتباع خارجه استانداری قم- اردوگاه

– اداره کل فني و حرفه اي استان قم

– بيمارستان وليعصر

– دانشگاه آزاد قم، پرديسان

– دانشگاه اديان و مذاهب

– دانشگاه علوم پزشکی قم

– دانشگاه قم

– زندان لنگرود

– ساختمان هاي مختلف جامعه العلوم

– ساختمان‌هاي دادگستري قم

– شرکت ملي گاز استان قم (CGS)

– شرکت نفت استان قم

– مجتمع صنعتي بعثت (وزارت دفاع)

– مدرسه علميه معصوميه

– مرکز مديريت حوزه علميه قم (دارالشفا)

– نيروگاه حرارتي قم

پردیس فارابی دانشگاه تهران

 

 

برای دانلود فایل کامل رزومه اینجا کلیک کنید.