کید رک

کید رک 10 اینچ

 

توضیحات

– درب جلو طلقی به همراه قفل سوئیچی

– قابلیت نصب یک فن به ابعاد 80×80 میلیمتر در سقف

– تعبیه فن بنا به درخواست با احتساب هزینه مربوطه

– دارای یک دریچه بهت عبور کابل به ابعاد 200×250 میلیمتر در پشت رک

– با عرض 10 اینچ با پانچ در طرفین جهت عبور کابل و نصب تجهیزات 10 اینچ

 

WEIGHT DEPTH WIDTH HEIGHT CAPACITY
5 kg 290 mm 290 mm 310 mm 6 U