(پنل بغل باز شو) Mini rack

(پنل بغل باز شو) Mini rack

 

توضیحات

– درب جلو فریم دار پلکسی طلقی با قفل سوئیچی و قابلیت جداسازی آسان به وسیله ضامن فنری
– با قابلیت تولید درب جلو به صورت تمام فلزی بنا به درخواست مشتری
– پنل های کناری بازشو به همراه قفل سوئیچی جهت دسترسی آسان به داخل رک از کناره ها
– دارای سه دریچه ورود کابل در بالا پایین و پشت رک با یک فن در سقف
– دارای یک پاور ماژول سه پورتی با قابلیت نصب پاور های ۶ – ۸ – ۹ پورت رک مونت بنا به سفارش با احتساب هزینه مربوطه
– با قابلیت حرکت آداپتور ها به موازات عمق رک
– با قابلیت تولید بازوییه نگهدارنده زیر رک جهت نصب بر روی دیوار طبق درخواست

 

WEIGHT DEPTH WIDTH HEIGHT CAPACITY
۳۰ kg ۶۰۰ mm ۶۰۰ mm ۶۰۰ mm ۱۲ U
۲۰ kg ۶۰۰ mm ۵۶۰ mm ۴۷۰ mm ۹ U
۱۵ kg ۴۵۰ mm ۵۶۰ mm ۴۷۰ mm ۹ U