کید رک

کید رک 10 اینچ   توضیحات – درب جلو طلقی به همراه قفل سوئیچی – قابلیت نصب یک فن به ابعاد 80×80 میلیمتر در سقف – تعبیه فن بنا به درخواست با احتساب هزینه مربوطه – دارای یک دریچه بهت عبور کابل به ابعاد 200×250 میلیمتر در پشت رک – با عرض 10 اینچ با […]

Mini rack

Mini rack   توضیحات – درب جلو با قابلیت تولید به صورت فریم دار طلقی پلکسی، شیشه ای، فلزی و یا مشبک توری – دارای سه دریچه ورودی کابل در بالا، پایین و پشت رک به ابعاد 180×180 میلیمتر -با قابلیت حرکت کشویی آداپتورها به میزان 100 میلیمتر به موازات عمق رک -دارای یک پاور […]

Mini plus

Mini plus   توضیحات – با قابلیت چرخش  درجه ای اسکلت اصلی رک حول محور کناری جهت دسترسی به اتصالات و کابل های تجهیزات از پشت رک – فریم دیواری در پشت رک با فقل سوئیچی – درب جلو فریم دار طلقی با قفل سوئیچی – دارای دو دریچه ورودی کابل در بالا و پایین […]

(پنل بغل باز شو) Mini rack

(پنل بغل باز شو) Mini rack   توضیحات – درب جلو فریم دار پلکسی طلقی با قفل سوئیچی و قابلیت جداسازی آسان به وسیله ضامن فنری – با قابلیت تولید درب جلو به صورت تمام فلزی بنا به درخواست مشتری – پنل های کناری بازشو به همراه قفل سوئیچی جهت دسترسی آسان به داخل رک […]

رک تتا-گاما

رک تتا-گاما   اجزا رک شامل: -اسکلت اصلی رک -درب جلو فریم دار شیشه ای سکوریت نشکن با قفل طرح ریتال با قابلیت سفارش درب جلو بصورت مشبک توری -قابلیت جداسازی آسان درب ها بصورت پین فنری -سه عدد پنل باز شو طرفین(پهلو ها و پشت) با قفل سوئیچی و ضامن فنری( 5 عدد پنل […]

رک گاما

رک گاما   اجزا رک شامل: -اسکلت اصلی رک -درب جلو فریم دار شیشه ای سکوریت نشکن با قفل طرح ریتال با قابلیت سفارش درب جلو بصورت مشبک توری -قابلیت جداسازی آسان درب ها بصورت پین فنری -سه عدد پنل باز شو طرفین(پهلو ها و پشت) با قفل سوئیچی و ضامن فنری( 5 عدد پنل […]

رک تتا

رک تتا   اجزا رک شامل: -اسکلت اصلی رک – فضای 100میلیمتری ما بین آداپتور و بدنه در طرفین به منظور عبور آسان کابل ها -درب جلو فریم دار شیشه ای سکوریت نشکن با قفل طرح ریتال با قابلیت سفارش درب جلو بصورت مشبک توری -قابلیت جداسازی آسان درب ها بصورت پین فنری -سه عدد پنل […]

رک بتا

رک بتا   اجزا رک شامل: -اسکلت اصلی رک -درب جلو فریم دار شیشه ای سکوریت نشکن با قفل طرح ریتال با قابلیت سفارش درب جلو بصورت مشبک توری -قابلیت جداسازی آسان درب ها بصورت پین فنری -سه عدد پنل باز شو طرفین(پهلو ها و پشت) با قفل سوئیچی و ضامن فنری -با قابلیت نصب […]

رک آلفا

  رک آلفا   اجزاء رک شامل: -اسکلت اصلی رک -درب جلو فریم دار شیشه ای سکوریت نشکن با قفل طرح ریتال با قابلیت سفارش درب جلو بصورت مشبک توری -قابلیت جداسازی آسان درب ها بصورت پین فنری -سه عدد پنل باز شو طرفین(پهلو ها و پشت) با قفل سوئیچی و ضامن فنری -با قابلیت […]